Dornmetoden

Terapi som korrigerar förskjutna kotor och leder.

Dornmetoden använder mjuka rörelse och lätt tryck för att korrigera felställningar i leder och ryggraden; den arbetar utan manipulation eller ’knäckande’. Oftast börjar den med korrigering av funktionella skillnader i benlängd som (enligt Dieter Dorn) de flesta av oss har. Skillnader i benlängden leder till snedställning av bäckenet vilket i sin tur leder till snedställning i ryggraden, precis som ett tornbygge med dålig fundament. Ryggraden som är en av våra mest centrala delar i kroppen har kopplingar till alla våra organ och kroppsfunktioner. Inom DornMetoden anses kopplingarna vara så väl fysiska som psykiska. En blockering av kotor i ryggraden kan leda till besvär, smärtor och sjukdomar var som helst i kroppen.   

Dornmetoden kräver en aktiv insats av patienten för att behandlingen ska lyckas och terapeuten har uppgiften att lära patienten hur den själv kan jobba med sina problem och bemästra dom.

  • Vid akuta infektioner/inflammationer
  • Vid cancer i skelettet
  • Vid benskörhet
  • Graviditet fram tills ca vecka 12-14