Patientfall

Stressrelaterad obalans

Under de sista åren grubblade och ältade jag olika saker om och om igen. Jag hade oro och ångest, svårt för att sova och det påverkade både mitt yrkes- och privatliv till en ohållbar situation. Jag tappade håret, fick sämre minne och kände tryck över bröstet. När en händelse i mitt privatliv framkallade panikattacker med tunnelseende och hjärndimma så förstod jag att jag måste få hjälp för att ta mig ur situationen.

Jag valde att kontakta Fru Grön och vi kom överens om att ta några täta behandlingar för att se hur jag reagerade. Vi bokade in 6 behandlingar under en 10-dagarsperiod och efter sista behandlingen kände jag i bilen hem hur glad och hur lättad jag var, och hur stark jag kände mig. 8 månader senare känner jag mig fortfarande lika harmonisk och glad. Eftersom jag känner att akupunkturen gör mig gott så har jag fortsatt med behandling 1 gång i månaden.

Ge akupunkturen en chans istället för att ta till ångestdämpande tabletter som inte kommer åt roten, det är mitt tips till dig som upplever en liknande situation som min.

Berit